Amruta Subhash (अमृता सुभाष) Blogs
Amrut-Vani

”झी मराठी वाहिनी नेहमीच मनोरंजनाबरोबर सामाजिक भान देखील जपत आलेली आहे. त्याच वाटेवरच एक पुढच पाऊल म्हणजे ‘झी मराठी जागृती’! या जागृती उपक्रमामार्फत ‘अमृतवाणी’ मधून मी तुम्हाला प्रोत्साहन देईन!” – अमृता सुभाष

उंच माझा झोका पुरस्कार 2016 winner
Designed and Developed by SocioSquares