Article-Banner

बंध जपा… निर्बंध नको..

स्त्री आणि पुरुष समाजातले दोन महत्त्वाचे घटक किंबहुना ज्यांच्यामुळे समाज तयार होतो असे दोन घट..समाज बनविण्यात, तो घडविण्यात दोघांचाही समान वाटा आणि समान योगदान . पण ही समानता त्या दोघांच्या बाबतीत अजूनही पूर्णपणे दिसत नाही. पुरुषप्रधान संस्कृती असलेल्या आपल्या देशात आजही स्त्री ही पुरुषानंतर अशीच समजूत आपल्याकडे आहे. आज एकविसाव्या शतकात शिक्षणआणि विज्ञानामुळे ब-याच गोष्टी बदललेल्या असल्या तरी स्त्रीकडे बघण्याची परंपरेतून चालत आलेली मानसिकता अजूनही पूर्णपणे बदललेली नाहीये. आजही तिच्यासाठी चारचौघात वागण्याचे आणि समाजात जगण्याचे वेगळे नियम आहेत. मुलगा म्हटलं की धाडसी-साहसी…. मुलगी म्हटलं की ती नाजूक, हळवी!!! कुणी तयार केलेत हे नियम ?त्याचं मूळ कशात आहे? लहानपणापासूनच जाणते-अजाणतेपणी या गोष्टी आपल्या मनावर कशाप्रकारे बिंबवल्या जातात आणि त्याचे परिणाम काय होतात ? याचा आढावा आजच्या या लेखातूनघेतायत ‘होणार सून मी ह्या घरची’ सारख्या लोकप्रिय मालिकेच्या आणि ‘एलिझाबेथ एकादशी’, ‘चिव चि सौ कां’सारख्या प्रसिद्ध चित्रपटाच्या लेखिका मधुगंधा कुलकर्णी.

Read more
Designed and Developed by SocioSquares